Di ART

Włókniny filtracyjne w filtracji mokrej – zastosowanie

 

Włókniny mają szerokie zastosowanie w filtracji i są one stosowane w różnych urządzeniach i instalacjach. Ze względu na swoją trwałość są także używane w filtracji mokrej we współpracy z różnymi filtrami.

 

Zastosowanie włóknin filtracyjnych jest bardzo szerokie, co związane jest również z materiałami, które wykorzystywane są w ich produkcji. W sprzedaży znaleźć można włókniny wytarzane z polipropylenu, poliestru, poliamidu, politetrafluoroetylenu (PTFE)  czy też z materiałów takich jak meta aramid, poliakryronitryl czy polisiarczek fenolu. Zależnie od użytego materiału włóknina może pracować w danym środowisku, na przykład kwasowym, zasadowym, w wysokich lub niskich temperaturach.

 

Do czego wykorzystuje się włókniny filtracyjne?

Głównym zadaniem, jakie ma do wykonania włóknina filtracyjna, jest przede wszystkim oddzielanie cząsteczek stałych od reszty substancji, na przykład przy wykorzystaniu w procesach olejów tocznych, smarów, chłodziw.

 

Z pomocą włóknin można filtrować tworzywa sztuczne, produkty komponentów chemicznych, produkty petrochemiczne, chemikalia w różnych postaciach, na przykład kwasy, ługi. Także stosowane są one w filtracji wody, artykułów spożywczych, olejów.

 

Włóknina filtracyjna stosowana jest w takich gałęziach przemysłu jak:

  • przemyśle metalowym – przy obróbce CNC, wierceniu, szlifowaniu, walcowaniu, ciągnieniu drutu
  • przemyśle chemicznym
  • przemyśle papierniczym
  • przemyśle tworzyw sztucznych – przy ich malowaniu i szlifowaniu
  • przemyśle spożywczym – głównie przy produkcji napojów
  • przemyśle hutniczym

 

Zależnie od miejsca montażu włókniny mogą współpracować z różnego rodzaju filtrami, na przykład grawitacyjnymi, hydrostatycznymi, pasmowymi, ciśnieniowymi, bębnowymi albo próżniowymi.

 

Aktualnie produkcją i sprzedażą włóknin filtracyjnych zajmuje się wiele firm, które swoim klientom oferują wysokiej jakości materiały, które są tworzone mechanicznie, chemicznie czy też łączone termicznie zależnie od zastosowania. Z ofertami firm oferujących włókniny tego rodzaju można zapoznać się online.